Lưu trữ của tác giả: admintinh

Relay kiếng relay trung gian

Cung cấp các loại Relay kiếng relay trung gian, rơ le kiếng, role kiếng loại 12VAC, 220VAC, 12VDC. Relay 24VDC role trung gian 48VAC, [...]

Ống khí nén chống tia lửa điện

ống khí nén chống tia lửa điện, ống dùng cho môi trường hàn xì, ống [...]

Công tắc giật dây khẩn cấp, công tắc giật an toàn

Công tắc giật dây khẩn cấp, công tắc giật an toàn, công tắc hảnh trình [...]

Jack cắm điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, giắc cắm điện

Jack cắm điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, giắc cắm điện 10 chân, connector. [...]

Ống khí nén, ống dẫn khí nén

Ống khí nén và các loại ống khí nén. Ống dẫn khí dùng trong hóa [...]

Cảm biến báo mức chất rắn chịu nhiệt cao

Cảm biến báo mức chất rắn chịu nhiệt cao, cảm biến dạng xoay. Công tắc [...]

CHAT 💬 ZALO