Lưu trữ Danh mục: Tin tức kỹ thuật

Relay kiếng relay trung gian

Cung cấp các loại Relay kiếng relay trung gian, rơ le kiếng, role kiếng loại 12VAC, 220VAC, 12VDC. Relay 24VDC role trung gian 48VAC, [...]

Ống khí nén chống tia lửa điện

ống khí nén chống tia lửa điện, ống dùng cho môi trường hàn xì, ống [...]

Công tắc giật dây khẩn cấp, công tắc giật an toàn

Công tắc giật dây khẩn cấp, công tắc giật an toàn, công tắc hảnh trình [...]

Jack cắm điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, giắc cắm điện

Jack cắm điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, giắc cắm điện 10 chân, connector. [...]

Ống khí nén, ống dẫn khí nén

Ống khí nén và các loại ống khí nén. Ống dẫn khí dùng trong hóa [...]

Cảm biến báo mức chất rắn chịu nhiệt cao

Cảm biến báo mức chất rắn chịu nhiệt cao, cảm biến dạng xoay. Công tắc [...]

CHAT 💬 ZALO