Cảm biến đo ẩm không khí trong phòng

Model: VELT-W-TH-I4, VELT-W-TH-V10, VELT-W-TH-RS.

Phạm vi nhiệt: -40-80 độ C

Phạm vi ẩm: 0-100 phẫn trăm.

Nhiệt độ hoạt động: -40-80 dộ C, 0-120 độ C ( option)

Ngõ ra: Nhiệt ẩm độc lập 4-20mA hoặc 0-10vdc, hoặc RS485.

Nguồn cấp: 10-30VDC.

Sai số: 3% độ ẩm và 0.5 độ C.

Thời gian đáp ứng: ẩm <2s (tốc độ gió 1m/s), nhiệt <5s (tốc độ gió 1m/s)

Load capacity: output volt (<250 ohm), output current (<600 ohm)

CHAT 💬 ZALO