Giắc Cắm Điện Công Nghiệp

Các loại jack cắm 6 chân 16A, ổ cắm diện 10 chân. Phích cắm điện 16 chân, giắc cắm 24 chân, 32 chân 64 chân 16A.

Hiển thị tất cả 49 kết quả